Nudimo _vam_

Nudimo vam

Prehransko svetovanje

 • Prehransko svetovanje ob različnih bolezenskih stanjih:
 • Prehranske alergije in/ali intolerance,
  • Celiakija,
  • Sladkorna bolezen tipa I in II,
  • Prekomerna telesna teža in debelost,
  • Povišane maščobe v krvi,
  • Povišan holesterol
 • Prehrana športnikov;
 • Prehrana nosečnic in mladih mamic;
 • Prehrana otrok;
 • Priprava kataloga diet:
  • Priprava navodil za kuharje, katera osnovna živila se sme uporabiti pri pripravi jedi za določene diete, vse diete (jedilniki) so energijsko in hranilno ovrednoteni
 • Izdelava jedilnikov:
  • Z izračunanimi energijskimi in hranilnimi vrednostmi,
  • Prilagojenim regijskim značilnostim, letnim časom, zmogljivostim kuhinje
  • Željam in potrebam naročnika
  • Sestavljenim iz osnovnih živil, svežih, sezonskih in lokalnih (izogibamo se industrijsko pripravljeni hrani).
 • Priprava seznamov živil s kriteriji za okvirne sporazume oz. javna naročila.

Fresh vegetables and various dairy produce

Pitna voda

filling a glass of water from tap

 • Odvzem vzorcev pitne vode za potrebe mikrobioloških preiskav in kemijskih analiz in transport v ustrezen pooblaščen laboratorij;
 • Odvzem vzorcev vode z namenom ugotavljanja bakterij vrste Legionela spp. v vodi;
 • Izvajanje internega nadzora v smislu zdravstvene ustreznosti pitne vode in njene skladnosti s predpisi;
 • Izdelava mnenj in ukrepov za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in njene skladnosti s predpisi.

Sanitacija vodovodne napeljave

 • Izvajanje dezinfekcij in hiperdezinfekcij nove in obnovljene vodovodne napeljave (cevovodi, interna vodovodna napeljava v javnih in individualnih objektih);
 • Izdaja izjave o primernosti vodovodne napeljave za transport zdravstveno ustrezne pitne vode po opravljenem posegu.

HACCP

 • Ogled obstoječega stanja (pregled delovnih, skladiščnih, sanitarnih in drugih prostorov);
 • Izdelava načrta, ki je prilagojen vašim razmeram;
 • Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih s področja dobre higienske in proizvodne prakse z izdajo potrdila;
 • Notranji nadzor z odvzemi brisov na snažnost, odvzem vzorcev živil za potrebe mikrobiološke preiskave in kemijske analize ter transport v ustrezen pooblaščen laboratorij;
 • Izdelava mnenj in ukrepov za zagotavljanje varne priprave hrane v skladu s predpisi;
 • Verifikacija:
  • Pregled in ocenjevanje dokumentacije spremljajočih programov in HACCP načrta,
  • Ogled dejanskega stanja (izpolnjevanje tehničnih in higienskih zahtev obrata ter obvladovanje proizvodnega postopka).

Vodovodni sistemi

 • Izdelava HACCP dokumentacije za večje ali manjše vodovodne sisteme (po predhodnem ogledu na terenu);
 • Verifikacija obstoječih sistemov;
 • Organizacija izobraževanja s poudarkom izvajanja dobre higienske prakse in postopkov sanitacije na vodovodnih sistemih z izdajo potrdil.

chef2

Delavnice in izobraževanja

lecture2

Organizacija in izvedba delavnic, izobraževanj in srečanj na različne teme zdravega življenjskega sloga za zaposlene v različnih podjetjih, javnih ustanovah, društvih, organizacijah, klubih…

SVETOVANJA pri novogradnjah, adaptacijah in opremljanju prehranskih obratov.