Novice _&_ obvestila

Novice & obvestila

ALERGIJE IN PREHRANA

Novice
featured image

VABILO NA DELAVNICO

ALERGIJE IN PREHRANA

V ČETRTEK, 29.11.2018 v KRANJSKI GORI

 PREDAVATELJ:  Sonja Čeferin Tomaš

Sonja Čeferin Tomaš,univ.dipl.inž.živ.teh, prehranska svetovalka z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja in priprave dietnih obrokov v klinični prehrani, pri pripravi jedilnikov, izboru ustreznih živil za različne alergije in bolezenska stanja.

Delavnica je namenjena vsem, ki se pri svojem delu  v šolah, vrtcih, ostalih zavodih in prehranskih obratih srečujejo s  zahtevami po  prilagoditvi jedilnikov in obrokov, v primeru alergij in preobčutljivosti na določeno  hrano ter seveda vsem, ki jih ta tema zanima.

 

PROGRAM DELAVNICE – praktični in teoretični del:

Obravnavali bomo naslednjo tematiko:

 • Alergije na jajca, mleko, pšenico, arašide, sojo, ribe, konzervanse, oreške,…;
 • Preobčutljivost na laktozo, fruktozo, gluten,…;
 • Razlika med preobčutljivostjo in alergijo;
 • Priprava navodil za pripravo jedi kot sestavni del HACCP dokumentacije;
 • Nadomestki za izločeno živilo – ali so vsi primerni in enakovredni….
 • Pravilna izbira »varnih živil«, »varna« izvedba postopkov priprave jedi (pravilno shranjevanje živil in pripravljenih obrokov, nepravilna uporaba kuhinjskih pripomočkov, križanje poti, nepazljivosti pri porcioniranju in transportu.

Vsak udeleženec naj ima s sabo primerno obutev za v kuhinjo.

TERMIN IN LOKACIJA:

29.11.2018 v »VILI ŠUMICA«, Vršiška cesta 73, Kranjska Gora. Začetek delavnic je ob 14.00 in zaključek ob 18.00h.

NAVODILA ZA POT: V Kranjski Gori zavijete levo (za Bovec/Vršič/center), mimo hotela Best Western, jezera Jasna, po kamnitem mostu čez Pišnico, Vila je na desni strani. Na voljo je dovolj parkirnih mest.

CENA DELAVNICE:

100,00 EUR + 22% DDV na udeleženca (drugemu oz. vsakemu naslednjemu udeležencu iz iste ustanove priznamo 10% popust).

V ceni je vključena aktivna udeležba v delavnici, gradivo in prigrizki z napitki.

Vsak udeleženec dobi potrdilo o udeležbi.

PRIJAVA: 

http://www.tris-svetovanje.si/prijavnica-za-delavnico/

Rok prijave:  do zasedbe mest.

 

Zaradi kvalitete izvedbe delavnice je število mest udeležencev omejeno!

V primeru večjega števila prijav bomo delavnice izvedli še v dodatnih terminih, ki bodo javljeni naknadno.

Prijava je popolna po plačilu kotizacije na:

IBAN: SI56 0510 0801 3587 364

Proračunski uporabniki plačajo kotizacijo 30 dni po izdaji računa.

Prosimo, da v polje »NAMEN« napišete ime in priimek udeleženca ali naziv delovne organizacije, e-naslov, ter »KOTIZACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE«.

Sklic: SI00 11-2018 in vaša davčna številka

OPOZORILO: Morebitne odjave sprejemamo pisno najkasneje tri delovne dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru zaračunamo 50% kotizacije. Pri neudeležbi – brez pravočasne odjave delavnice, kotizacijo zaračunamo v celoti.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 040 638 110.

Vsa vprašanja vezana na tematiko delavnice nam lahko pošljete na elektronski naslov:

info@tris-svetovanje.si

 PRIJAVA: 

http://www.tris-svetovanje.si/prijavnica-za-delavnico/

*organizator si pridržuje pravice za spremembe programa

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI !

 

DOBRA HIGIENSKA PRAKSA PRI VZDRŽEVANJU INTERNE VODOVODNE NAPELJAVE JAVNIH OBJEKTOV

Novice
featured image

VABILO NA DELAVNICO

DOBRA HIGIENSKA PRAKSA PRI VZDRžEVANJU INTERNE VODOVODNE NAPELJAVE JAVNIH OBJEKTOV

V ČETRTEK, 11.10.2018 NA JESENICAH

 PREDAVATELJ:  ROMAN TOMAŠ

Roman Tomaš, dipl.san.inž., je bil 20 let zaposlen v ustanovah (NLZOH Kranj – bivši ZZV, Javno komunalno podjetje – področje vodovod), kjer se je ukvarjal s zagotavljanjem zdravstvene ustreznosti pitne vode in njene skladnosti s predpisi, varnostjo oskrbe z vodo, dobro higiensko prakso na vodovodnih sistemih in interni vodovodni napeljavi ter preventivo in sanacijskimi ukrepi za zagotavljanje ustreznosti pitne vode.

Delavnica je namenjena vsem, ki pri svojem delu  v javnih ustanovah (šole, vrtci, bolnišnice, zdravstveni domovi, domovi za starostnike) skrbijo za vzdrževanje in sanitacijo vodovodne napeljave, izvajajo preventivna in vzdrževalna dela na njej in na ta način posredno zagotavljajo varnost oskrbovancev in obiskovalcev javnih ustanov.

PROGRAM DELAVNICE:

Obravnavali bomo naslednjo tematiko:

 • Kaj je javni vodovod in kaj *interna vodovodna napeljava*;
 • Obveznosti in pristojnosti odgovornih za vzdrževanje interne vodovodne napeljave glede na zakonodajo;
 • Kaj je dobra higienska praksa (DHP) na internih in javnih vodovodih in kako se izvaja;
 • DHP na interni vodovodni napeljavi in HACCP sistem;
 • Najpogostejši problemi in ovire pri zagotavljanju DHP na interni vodovodni napeljavi;
 • Najpogostejši mikrobiološki agensi in kemijski polutanti, ki lahko vplivajo na kakovost pitne vode v javnih objektih;
 • Pregled osnovnih ukrepov pri preprečevanju razvoja bakterij vrste Legionela na interni vodovodni napeljavi.

 

TERMIN IN LOKACIJA:

11.10.2018 V PROSTORIH RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE (Ragor), SPODNJI PLAVŽ 24E, JESENICE.

 ZAČETEK DELAVNICE JE OB 11.00 IN ZAKLJUČEK OB 14.00 URI.

Navodila za pot:
ZADNJI IZVOZ IZ AC KRANJ – KARAVANKE (NA HRUŠICI), PROTI JESENICAM SKOZI RONDO NA HRUŠICI, PRI SEMAFORJU OB BENCINSKI ČRPALKI NA PLAVŽU DESNO, ČEZ NADVOZ ŽELEZNIŠKE PROGE IN NATO NARAVNOST MIMO PODJETJA SIGR BIZJAK CA 500 M.

 

CENA DELAVNICE:

40,00 EUR na udeleženca (nismo davčni zavezanec).

V ceno so vključeni gradivo, kava in napitek (pitna voda iz vodovoda).

Vsak udeleženec dobi potrdilo o udeležbi.

PRIJAVA:

http://www.tris-svetovanje.si/prijavnica-za-delavnico/

Rok prijave: tri dni pred razpisanim terminom oz. do zasedbe mest.

Zaradi kvalitete izvedbe delavnice je število mest udeležencev omejeno!

V primeru večjega števila prijav bomo ponovitev izvedli še v dodatnih terminih, ki bodo javljeni naknadno.

Prijava je popolna po plačilu kotizacije na:

IBAN: SI56 0510 0801 3587 364

Proračunski uporabniki plačajo kotizacijo 30 dni po izdaji računa.

Prosimo, da v polje »NAMEN« napišete ime in priimek udeleženca ali naziv delovne organizacije, e-naslov, ter »KOTIZACIJA ZA DELAVNICO«.

Sklic: SI00 10-2018 in vaša davčna številka

OPOZORILO: Morebitne odjave sprejemamo pisno najkasneje tri delovne dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru zaračunamo 50% kotizacije. Pri neudeležbi – brez pravočasne odjave, kotizacijo zaračunamo v celoti.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 070 601 188 in 040 638 110.

Vsa vprašanja vezana na tematiko delavnice nam lahko pošljete na elektronski naslov:

info@tris-svetovanje.si

 PRIJAVA: http://www.tris-svetovanje.si/prijavnica-za-delavnico/

*organizator si pridržuje pravice za spremembe programa

 

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI !

ALERGIJE IN PREHRANA

Novice
featured image

VABILO NA DELAVNICO

ALERGIJE IN PREHRANA

V SOBOTO, 14.04.2018 v KRANJSKI GORI

 PREDAVATELJ:  Sonja Čeferin Tomaš

Sonja Čeferin Tomaš,univ.dipl.inž.živ.teh, prehranska svetovalka z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja in priprave dietnih obrokov v klinični prehrani, pri pripravi jedilnikov, izboru ustreznih živil za različne alergije in bolezenska stanja.

Delavnica je namenjena vsem, ki se pri svojem delu  v šolah, vrtcih, ostalih zavodih in prehranskih obratih srečujejo s  zahtevami po  prilagoditvi jedilnikov in obrokov, v primeru alergij in preobčutljivosti na določeno  hrano ter seveda vsem, ki jih ta tema zanima.

PROGRAM DELAVNICE – praktični in teoretični del:

Obravnavali bomo naslednjo tematiko:

 • Alergije na jajca, mleko, pšenico, arašide, sojo, ribe, konzervanse, oreške,…;
 • Preobčutljivost na laktozo, fruktozo, gluten,…;
 • Razlika med preobčutljivostjo in alergijo;
 • Priprava navodil za pripravo jedi kot sestavni del HACCP dokumentacije;
 • Nadomestki za izločeno živilo – ali so vsi primerni in enakovredni….
 • Pravilna izbira »varnih živil«, »varna« izvedba postopkov priprave jedi (pravilno shranjevanje živil in pripravljenih obrokov, nepravilna uporaba kuhinjskih pripomočkov, križanje poti, nepazljivosti pri porcioniranju in transportu.

Vsak udeleženec naj ima s sabo primerno obutev za v kuhinjo.

TERMIN IN LOKACIJA:

14.4.2018 v »VILI ŠUMICA«, Vršiška cesta 73, Kranjska Gora. Začetek delavnic je ob 10.00 in zaključek ob 14.00h.

NAVODILA ZA POT: V Kranjski Gori zavijete levo (za Bovec/Vršič/center), mimo hotela Best Western, jezera Jasna, po kamnitem mostu čez Pišnico, Vila je na desni strani. Na voljo je dovolj parkirnih mest.

 

CENA DELAVNICE:

100,00 EUR (z DDV) na udeleženca.

V ceni je vključena aktivna udeležba v delavnici, gradivo in prigrizki z napitki.

Vsak udeleženec dobi potrdilo o udeležbi.

PRIJAVA: 

http://www.tris-svetovanje.si/prijavnica-za-delavnico/

Rok prijave: tri dni pred razpisanim terminom oz. do zasedbe mest.

 

Zaradi kvalitete izvedbe delavnice je število mest udeležencev omejeno!

V primeru večjega števila prijav bomo delavnice izvedli še v dodatnih terminih, ki bodo javljeni naknadno.

Prijava je popolna po plačilu kotizacije na:

IBAN: SI56 0510 0801 3587 364

Proračunski uporabniki plačajo kotizacijo 30 dni po izdaji računa.

Prosimo, da v polje »NAMEN« napišete ime in priimek udeleženca ali naziv delovne organizacije, e-naslov, ter »KOTIZACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE«.

Sklic: SI00 04-2018 in vaša davčna številka

OPOZORILO: Morebitne odjave sprejemamo pisno najkasneje tri delovne dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru zaračunamo 50% kotizacije. Pri neudeležbi – brez pravočasne odjave delavnice, kotizacijo zaračunamo v celoti.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 040 638 110.

Vsa vprašanja vezana na tematiko delavnice nam lahko pošljete na elektronski naslov:

info@tris-svetovanje.si

 PRIJAVA: 

http://www.tris-svetovanje.si/prijavnica-za-delavnico/

*organizator si pridržuje pravice za spremembe programa

 

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI !

USPOSABLJANJE IZ HIGIENE ŽIVIL IN HACCP SISTEMA

Novice
featured image

Usposabljanje zaposlenih v zvezi s higieno živil in HACCP sistemom

Usposabljanje je namenjeno vsem osebam, ki se pri svojem delu srečujejo s proizvodnjo in prodajo živil (bari, gostišča, restavracije, okrepčevalnice, menze, slaščičarne, kavarne, turistične kmetije, pekarne, predelava, prevoz živil in drugo) in so pri izvajanju svoje dejavnosti obvezni upoštevati načela sistema HACCP.

Usposabljanje za odgovorne in ostale osebe, ki delajo v prometu in proizvodnji z živili se izvaja na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o higieni živil in Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.

TERMIN:

26. 10. 2017 ob 14:30

TRAJANJE:

3 pedagoške ure (teme na usposabljanju so prilagojene potrebam udeležencev)

LOKACIJA:

Usposabljanje bo potekalo na ZVD Zavodu za varstvo pri delu d.o.o., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana – Polje

Udeleženci prejmejo gradivo in okrepčilo med odmorom (kava).

DODATNE INFORMACIJE in PRIJAVE:

Fanči Avbelj
T: + 386 (0)1 585 51 21
F: + 386 (0)1 585 51 74
G: + 386 (0)41 658 953
E: Fanči Avbelj

VABILO NA BREZPLAČNO DELAVNICO

Novice
featured image

 

VABIMO VAS NA BREZPLAČNO DELAVNICO

OZNAČEVANJE HRANILNE VREDNOSTI NA PREDPAKIRANIH ŽIVILIH

ki bo potekala

v ČETRTEK, 19.10.2017, od 16. do 18.00 ure

Center TNP Bohinj, Stara Fužina 37-38

 

Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom določa, da mora od 13. decembra 2016 večina predpakiranih procesiranih živil, imeti na embalaži označeno hranilno vrednost. To pomeni, da mora na lončku, vrečki ali škatli pisati kakšna je energijska vrednost živila, koliko gramov ogljikovih hidratov, sladkorja, maščob, beljakovin in soli je v 100g ali 100ml živila.

Navajanje hranilne vrednosti je primer dobre prakse, ki pripomore k osveščanju porabnikov o vnosu hranil in k ustavitvi naraščanja prekomerne teže otrok, mladostnikov in tudi odraslih, ter doprinese k zdravemu življenjskemu slogu.

 

Delavnica je namenjena:

Delavnica je namenjena proizvajalcem predpakiranih živil in trgovinam, ki predpakirana živila prodajajo.

Udeleženci delavnice prejmejo potrdilo o izobraževanju.

Program delavnice:

 • Predstavitev seznama obveznih podatkov na živilih;
 • Razlaga pojmov (energijska vrednost, maščobe, beljakovine, ogljikovi hidrati, sladkor, sol);
 • Označba hranilne vrednosti :
   1. Navajanje vrednosti na podlagi izračuna ali laboratorijsko opravljene analize;
   2. Navedba na 100g ali 100ml, na porcijo ali jedilno enoto;
   3. Navajanje in prikaz označbe hranilne vrednosti;
 • Pretvorbeni faktorji;
 • Kako dobiti podatke o hranilni vrednosti sestavin;
 • Izračun – primeri;
 • Pregled živil, ki so izvzeta iz zahtev po obveznosti označbe hranilne vrednosti;
 • Prostovoljno navajanje informacij.

 

 

Predavateljica: Sonja Čeferin Tomaš univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije, z bogatimi izkušnjami na področju prehranskega svetovanja, pri pripravi, uvajanju in verifikaciji HACCP sistema v gostinskih obratih, slaščičarnah, bolnišnicah, planinskih kočah, živilsko predelovalnih obratih….. .

 

Imamo omejeno število mest. Prijave na dina@ragor.si ali preko telefona 04/581-34-19. 

Vljudno vabljeni!

Eldina Čosatović, mag.posl.ved

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

_____________________________________________________________________

Delavnica je financirana skozi projekt Obrtno podjetniški center Bohinj (OPC Bohinj) s strani Občine Bohinj.

PREHRANA PRI SLADKORNI BOLEZNI

Novice
featured image

TRIS SVETOVANJE

VABI NA  DELAVNICO

PREHRANA PRI SLADKORNI BOLEZNI – SLADKORNA DIETA 

 Prehrano pri sladkorni bolezni ter ustrezne jedilnike vam bo predstavila Sonja Čeferin Tomaš,univ.dipl.inž.živ.teh, prehranska svetovalka z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja in priprave dietnih obrokov v klinični prehrani, pri pripravi jedilnikov, izboru ustreznih živil za različne alergije in bolezenska stanja.

 Prijave zbiramo za delavnico 22.04.2017, ki bo izvedena v KRANJSKI GORI

Delavnica je namenjena kuharjem in vsem, ki v šolah, vrtcih in drugih zavodih skrbijo za zdravo in varno hrano, ter vsem zaposlenim v prehranskih obratih, ki morajo pripravljati obroke za osebe s sladkorno boleznijo (sladkorne diete).

PROGRAM DELAVNICE

 • Značilnosti prehrane sladkornega bolnika;
 • Izbor in količina primernih živil;
 • Kombiniranje živil – hranilna sestava obrokov;
 • Režim prehranjevanja – število in sestava obrokov;
 • Primeri jedilnikov.

TERMIN IN LOKACIJA:

22.04.2017 v »VILI ŠUMICA«, Vršiška cesta 73, Kranjska Gora. Začetek delavnic bo ob 10.00 in zaključek predvidoma ob 14.00.

NAVODILA ZA POT: V Kranjski Gori zavijete levo (za Bovec/Vršič/center), mimo hotela Lek, jezera Jasna, po kamnitem mostu čez Pišnico, Vila je na desni strani. Na voljo je dovolj parkirnih mest.

CENA DELAVNICE:

65,00 EUR (z DDV) na udeleženca (drugemu oz. vsakemu naslednjemu udeležencu iz iste ustanove priznamo 5% popust)

V ceni je vključena izvedba delavnice, gradivo in prigrizki z napitki.

Vsak udeleženec dobi potrdilo o udeležbi.

PRIJAVA: 

http://www.tris-svetovanje.si/prijavnica-za-delavnico/

Rok prijave: tri dni pred razpisanim terminom oz. do zasedbe mest.

V primeru večjega števila prijav bomo delavnice izvedli še v dodatnih terminih, ki bodo javljeni naknadno.

Prijava je popolna po plačilu kotizacije na:

IBAN: SI56 0510 0701 2138 509

Prosimo, da v polje »NAMEN« napišete ime in priimek udeleženca ali naziv delovne organizacije, e-naslov, ter »KOTIZACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE«.

Sklic: SI00 22-2017 in vaša davčna številka

OPOZORILO: Morebitne odjave sprejemamo pisno najkasneje tri delovne dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru zaračunamo 50% kotizacije. Pri neudeležbi – brez pravočasne odjave delavnice, kotizacijo zaračunamo v celoti.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 040 638 110.

Vsa vprašanja vezana na tematiko delavnice nam lahko pošljete na elektronski naslov:

info@tris-svetovanje.si

*organizator si pridržuje pravice za spremembe programa

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI !

 

PRIJAVA NA DELAVNICO: 

http://www.tris-svetovanje.si/prijavnica-za-delavnico/

7. PONOVITEV DELAVNICE “PRIPRAVA JEDI PRI ALERGIJAH V PRAKSI”

Novice
featured image

TRIS SVETOVANJE

VABI NA SEDMO PONOVITEV DELAVNICE

PRIPRAVA JEDI PRI ALERGIJAH V PRAKSI

Delavnica je namenjena kuharjem in vsem, ki v šolah, vrtcih in ostalih zavodih skrbijo za zdravo in varno hrano, ter vsem zaposlenim v prehranskih obratih, ki vključujejo (ali bodo vključili) v svojo ponudbi tudi jedi za goste z alergijami oz. preobčutljivostjo na hrano.

Alergije in preobčutljivost na hrano  ter ustrezne jedilnike nam bo predstavila Sonja Čeferin Tomaš,univ.dipl.inž.živ.teh, prehranska svetovalka z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja in priprave dietnih obrokov v klinični prehrani, pri pripravi jedilnikov, izboru ustreznih živil za različne alergije in bolezenska stanja.

 

 PRIJAVE ZBIRAMO ZA DELAVNICO 19.11.2016, KI BO IZVEDENA V KRANJSKI GORI

 

PROGRAM DELAVNICE

Delavnica bo razdeljena na dva dela:

V I. delu bomo spoznali/obravnavali najpogostejše diete pri alergijah oz. preobčutljivosti na hrano, s katerimi se vsakodnevno srečujemo:

 • jajca; mleko; laktoza; gluten; pšenica; jajca in mleko; jajca, mleko in gluten; različne vrste sadja, oreški, ribe, konzervansi,….

V II. delu bomo praktično oblikovali jedilnik ter se naučili kako iz obstoječega jedilnika izpeljati jedilnike za diete pri alergijah s čim manj stroškov. Izmenjali si bomo izkušnje, mnenja in probleme pri našem delu. Spoznali bomo, na kaj moramo biti pozorni pri nabavi živil za diete, kako jih shranjevati in kaj vse moramo upoštevati pri pripravi jedi. Načrtovane jedi bomo tudi pripravili – skuhali in jih na koncu degustirali. Vsi udeleženci bomo pri tem aktivno sodelovali. Med praktičnim delom bomo tudi obnovili znanje s področja dobre higienske in dobre proizvodne prakse  ter na koncu kuhinjo zapustili čisto in pripravljeno za naslednji dan. Vsak udeleženec naj ima s sabo primerno obutev za v kuhinjo.

TERMIN IN LOKACIJA:

19.11.2016  v »VILI ŠUMICA«, Vršiška cesta 73, Kranjska Gora.

Začetek delavnice je ob 10.00 in zaključek ob 16.00h.

NAVODILA ZA POT: V Kranjski Gori zavijete levo (za Bovec/Vršič/center), mimo hotela Lek, jezera Jasna, po kamnitem mostu čez Pišnico, Vila je na desni strani. Na voljo je dovolj parkirnih mest.

 CENA IZOBRAŽEVANJA:

100,00 EUR (Z DDV) NA UDELEŽENCA.

V ceni je vključena aktivna udeležba v delavnici, gradivo in prigrizki z napitki.

Vsak udeleženec dobi potrdilo o udeležbi.

PRIJAVA:

Rok prijave: tri dni pred razpisanim terminom oz. do zasedbe mest.

Prijave sprejemamo na elektronski naslov: info@tris-svetovanje.si ali na naslov:

 

TRIS SVETOVANJE

SONJA ČEFERIN TOMAŠ, S.P.

UDARNA ULICA 8

4270 JESENICE

 

 Zaradi kvalitete izvedbe delavnice je število mest udeležencev omejeno!

V primeru večjega števila prijav bomo delavnice izvedli še v dodatnih terminih, ki bodo javljeni naknadno.

 

Prijava je popolna po plačilu kotizacije na:

 IBAN: SI56 0510 0701 2138 509

Prosimo, da v polje »NAMEN« napišete ime in priimek udeleženca ali naziv delovne organizacije, e-naslov, ter »KOTIZACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE«.

 Sklic: SI00 04-2016 in vaša davčna številka

OPOZORILO: Morebitne odjave sprejemamo pisno najkasneje tri delovne dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru zaračunamo 50% kotizacije. Pri neudeležbi – brez pravočasne odjave delavnice, kotizacijo zaračunamo v celoti.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 040 638 110.

Vsa vprašanja vezana na tematiko delavnice nam lahko pošljete na elektronski naslov:

info@tris-svetovanje.si

 

 PRIJAVNICA ZA DELAVNICO: PRIPRAVA JEDI PRI ALERGIJAH V PRAKSI 19.11.2016  v Kranjski Gori

_______________________________________________________

 

UDELEŽENCI: (Ime in priimek, delovno mesto)

1._________________________________

2._________________________________

3._________________________________

 

PODATKI (za izstavitev računa):

NAZIV PLAČNIKA:_________________________________________________________

NASLOV PLAČNIKA:_______________________________________________________

ID za DDV:_________________                                ZAVEZANEC ZA DDV:              DA                 NE

e-račun:                                          DA             NE

KONTAKTNA OSEBA:_________________

e-mail:_________________                                                                   telefon:________

 

 

 

DATUM___________                                ŽIG                                              PODPIS ODGOVORNE OSEBE:

 

 

*organizator si pridržuje pravice za spremembe programa

 

VABILO NA BREZPLAČNO DELAVNICO

Novice
featured image

DOBRA HIGIENSKA IN PROIZVODNA PRAKSA (HACCP)

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

Na podlagi XII. Poglavja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil lahko delajo z živili samo osebe, ki imajo ustrezno strokovno usposobljenost! Usposobljeni morajo biti tudi vsi, ki delajo občasno (študentje, dijaki, sezonski delavci,….)

Nosilec živilske dejavnosti mora nadzorovati delavce, ki delajo z živili, jim dajati navodila in skrbeti za njihovo usposabljanje skladno z zahtevnostjo njihovega dela.

Delavnica je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s proizvodnjo, prometom in prodajo živil: zaposlenim v gostiščih, restavracijah, slaščičarnah, kavarnah, barih, pekarnah, trgovinah, vrtcih, šolah, bolnišnicah, domovih za starejše in ostalih zavodih, ki za svoje oskrbovance pripravljajo in razdeljujejo hrano.

  Udeleženci delavnice prejmejo potrdilo o izobraževanju.

TEME DELAVNICE:

 • Slovenska in EU zakonodaja na področju proizvodnje, prometa in prodaje živil (Pravilnik o določitvi majhnih količin živil lastne proizvodnje, ….)
 • Varna prehrana in dejavniki tveganja (fizikalni, kemijski in mikrobiološki),
 • Dobra higienska praksa,
 • Čiščenje,
 • Informacije o alergenih (nepredpakirana živila),
 • Obvezno označevanje hranilnih vrednosti na predpakiranih živilih,
 • Vodenje HACCP dokumentacije,
 • Obveznosti za prevoznike živil,
 • Najpogostejša neskladja ugotovljena med notranjim nadzorom,
 • Priprava na inšpekcijski nadzor.

 

Lokacija: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, na naslovu Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice.

Termin delavnice: petek, 11.3.2016

Čas: 9:00 – 12:00

 

Predavateljica: Sonja Čeferin Tomaš univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije, z bogatimi izkušnjami na področju prehranskega svetovanja pri različnih zdravstvenih stanjih (alergijah, sladkorna bolezen, celiakija,   ), pri pripravi, uvajanju in verifikaciji HACCP sistema v gostinskih obratih, slaščičarnah, bolnišnicah, planinskih kočah, živilsko predelovalnih obratih….. .

Prijave pošljite po elektronski pošti dina@ragor.si  z imenom, priimkom, elektronsko pošto ali pokličite po telefonu na 04/581-34-19.

 

Vljudno vabljeni!

Eldina Čosatović, mag.posl.ved

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

___________________________________________________________________________

Delavnica je financirana s strani občin Jesenice, Gorje, Radovljica, Žirovnica, Kranjska Gora, Bohinj in Bled.

PONOVITEV DELAVNICE “PRIPRAVA JEDI PRI ALERGIJAH V PRAKSI”

Novice
featured image

Business people at business meeting, seminar or conference

 

TRIS SVETOVANJE

VABI NA DELAVNICO

PRIPRAVA JEDI PRI ALERGIJAH V PRAKSI

v vrtcih, šolah in ostalih prehranskih obratih  

Alergije in preobčutljivost na hrano  ter ustrezne jedilnike nam bo predstavila Sonja Čeferin Tomaš,univ.dipl.inž.živ.teh, prehranska svetovalka z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja in priprave dietnih obrokov v klinični prehrani, pri pripravi jedilnikov, izboru ustreznih živil za različne alergije in bolezenska stanja.

 PRIJAVE ZBIRAMO ZA DELAVNICO 14.05.2016, KI BO IZVEDENA V KRANJSKI GORI

Delavnica je namenjena kuharjem in organizatorjem prehrane v šolah, vrtcih in ostalih zavodih, ter vsem zaposlenim v prehranskih obratih, ki vključujejo (ali bodo vključili) v svojo ponudbi tudi jedi za goste z alergijami oz. preobčutljivostjo na hrano.

PROGRAM DELAVNICE

Delavnica bo razdeljena na dva dela:

V I. delu bomo spoznali/obravnavali najpogostejše diete pri alergijah oz. preobčutljivosti na hrano, s katerimi se vsakodnevno srečujemo:

 • jajca; mleko; laktoza; gluten; pšenica; jajca in mleko; jajca, mleko in gluten; različne vrste sadja, oreški, ribe, konzervansi,….

V II. delu bomo praktično oblikovali jedilnik ter se naučili kako iz obstoječega jedilnika izpeljati jedilnike za diete pri alergijah s čim manj stroškov. Izmenjali si bomo izkušnje, mnenja in probleme pri našem delu. Spoznali bomo, na kaj moramo biti pozorni pri nabavi živil za diete, kako jih shranjevati in kaj vse moramo upoštevati pri pripravi jedi. Načrtovane jedi bomo tudi pripravili – skuhali in jih na koncu degustirali. Vsi udeleženci bomo pri tem aktivno sodelovali. Med praktičnim delom bomo tudi obnovili znanje s področja dobre higienske in dobre proizvodne prakse  ter na koncu kuhinjo zapustili čisto in pripravljeno za naslednji dan.

TERMIN IN LOKACIJA:

14.05.2016  v »VILI ŠUMICA«, Vršiška cesta 73, Kranjska Gora.

Začetek delavnice je ob 10.00 in zaključek ob 16.00h.

NAVODILA ZA POT: V Kranjski Gori zavijete levo (za Bovec/Vršič/center), mimo hotela Lek, jezera Jasna, po kamnitem mostu čez Pišnico, Vila je na desni strani. Na voljo je dovolj parkirnih mest.

 CENA IZOBRAŽEVANJA:

100,00 EUR (Z DDV) NA UDELEŽENCA.

V ceni je vključena aktivna udeležba v delavnici, gradivo in prigrizki z napitki.

Vsak udeleženec dobi potrdilo o udeležbi.

PRIJAVA:

Rok prijave: tri dni pred razpisanim terminom oz. do zasedbe mest.

Prijave sprejemamo na elektronski naslov: info@tris-svetovanje.si ali na naslov:

 

TRIS SVETOVANJE
SONJA ČEFERIN TOMAŠ, S.P.
UDARNA ULICA 8
4270 JESENICE

 

 Zaradi kvalitete izvedbe delavnice je število mest udeležencev omejeno na 8!

V primeru večjega števila prijav bomo delavnice izvedli še v dodatnih terminih, ki bodo javljeni naknadno.

 

Prijava je popolna po plačilu kotizacije na:

 IBAN: SI56 0510 0701 2138 509

Prosimo, da v polje »NAMEN« napišete ime in priimek udeleženca ali naziv delovne organizacije, e-naslov, ter »KOTIZACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE«.

 Sklic: SI00 04-2016 in vaša davčna številka

OPOZORILO: Morebitne odjave sprejemamo pisno najkasneje tri delovne dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru zaračunamo 50% kotizacije. Pri neudeležbi – brez pravočasne odjave delavnice, kotizacijo zaračunamo v celoti.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 040 638 110.

Vsa vprašanja vezana na tematiko delavnice nam lahko pošljete na elektronski naslov:

info@tris-svetovanje.si

 

 PRIJAVNICA ZA DELAVNICO: PRIPRAVA JEDI PRI ALERGIJAH V PRAKSI

 14.05.2016  v Kranjski Gori

_______________________________________________________

 

UDELEŽENCI: (Ime in priimek, delovno mesto)

1._________________________________

2._________________________________

3._________________________________

 

PODATKI (za izstavitev računa):

NAZIV PLAČNIKA:_________________________________________________________

NASLOV PLAČNIKA:_______________________________________________________

ID za DDV:_________________                                ZAVEZANEC ZA DDV:              DA                 NE

e-račun:                                          DA             NE

KONTAKTNA OSEBA:_________________

e-mail:_________________                                                                   telefon:________

 

 

 

DATUM___________                                ŽIG                                              PODPIS ODGOVORNE OSEBE:

 

 

*organizator si pridržuje pravice za spremembe programa

 

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI !

DELAVNICA: PRIPRAVA JEDI PRI ALERGIJAH V PRAKSI

Novice
featured image

TRIS svetovanje

vabi na delavnico

PRIPRAVA JEDI PRI ALERGIJAH V PRAKSI

v vrtcih, šolah in ostalih prehranskih obratih  

Alergije in preobčutljivost na hrano  ter ustrezne jedilnike nam bo predstavila Sonja Čeferin Tomaš,univ.dipl.inž.živ.teh, prehranska svetovalka z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja in priprave dietnih obrokov v klinični prehrani, pri pripravi jedilnikov, izboru ustreznih živil za različne alergije in bolezenska stanja.

 Prijave zbiramo za delavnico 07.11.2015, ki bo izvedena v KRANJSKI GORI

Delavnica je namenjena kuharjem in organizatorjem prehrane v šolah, vrtcih in ostalih zavodih, ter vsem zaposlenim v prehranskih obratih, ki vključujejo (ali bodo vključili) v svojo ponudbi tudi jedi za goste z alergijami oz. preobčutljivostjo na hrano.

PROGRAM DELAVNICE

Delavnica bo razdeljena na dva dela:

V I. delu bomo spoznali/obravnavali najpogostejše diete pri alergijah oz. preobčutljivosti na hrano, s katerimi se vsakodnevno srečujemo:

 • jajca; mleko; laktoza; gluten; pšenica; jajca in mleko; jajca, mleko in gluten; različne vrste sadja, oreški, ribe, konzervansi,….

V II. delu bomo praktično oblikovali jedilnik ter se naučili kako iz obstoječega jedilnika izpeljati jedilnike za diete pri alergijah s čim manj stroškov. Izmenjali si bomo izkušnje, mnenja in probleme pri našem delu. Spoznali bomo, na kaj moramo biti pozorni pri nabavi živil za diete, kako jih shranjevati in kaj vse moramo upoštevati pri pripravi jedi. Načrtovane jedi bomo tudi pripravili – skuhali in jih na koncu degustirali. Vsi udeleženci bomo pri tem aktivno sodelovali. Med praktičnim delom bomo tudi obnovili znanje s področja dobre higienske in dobre proizvodne prakse  ter na koncu kuhinjo zapustili čisto in pripravljeno za naslednji dan.

TERMIN IN LOKACIJA:

07.11.2015  v »VILI ŠUMICA«, Vršiška cesta 73, Kranjska Gora.

Začetek delavnice je ob 10.00 in zaključek ob 16.00h.

NAVODILA ZA POT: V Kranjski Gori zavijete levo (za Bovec/Vršič/center), mimo hotela Lek, jezera Jasna, po kamnitem mostu čez Pišnico, Vila je na desni strani. Na voljo je dovolj parkirnih mest.

 CENA IZOBRAŽEVANJA:

100,00 EUR (z DDV) na udeleženca.

V ceni je vključena aktivna udeležba v delavnici, gradivo in prigrizki z napitki.

Vsak udeleženec dobi potrdilo o udeležbi.

PRIJAVA:

Rok prijave: tri dni pred razpisanim terminom oz. do zasedbe mest.

Prijave sprejemamo na elektronski naslov: info@tris-svetovanje.si ali na naslov:

 

TRIS svetovanje
Sonja Čeferin Tomaš, s.p.
Udarna ulica 8
4270 Jesenice

 

 Zaradi kvalitete izvedbe delavnice je število mest udeležencev omejeno na 8!

V primeru večjega števila prijav bomo delavnice izvedli še v dodatnih terminih, ki bodo javljeni naknadno.

 

Prijava je popolna po plačilu kotizacije na:

 IBAN: SI56 0510 0801 3587 364

Prosimo, da v polje »NAMEN« napišete ime in priimek udeleženca ali naziv delovne organizacije, e-naslov, ter »KOTIZACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE«.

 Sklic: SI00 10-2015 in vaša davčna številka

OPOZORILO: Morebitne odjave sprejemamo pisno najkasneje tri delovne dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru zaračunamo 50% kotizacije. Pri neudeležbi – brez pravočasne odjave delavnice, kotizacijo zaračunamo v celoti.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 040 638 110.

Vsa vprašanja vezana na tematiko delavnice nam lahko pošljete na elektronski naslov:

info@tris-svetovanje.si

 

 

PRIJAVNICA ZA DELAVNICO: PRIPRAVA JEDI PRI ALERGIJAH V PRAKSI

 07.11.2015  v Kranjski Gori

_______________________________________________________

 

UDELEŽENCI: (Ime in priimek, delovno mesto)

1.____________________________________

2.____________________________________

3.____________________________________

 

PODATKI (za izstavitev računa):

NAZIV PLAČNIKA:_________________________________________________________

NASLOV PLAČNIKA:_______________________________________________________

ID za DDV:_________________                                ZAVEZANEC ZA DDV:              DA                 NE

PRORAČUNSKI UPORABNIK:                                          DA             NE

KONTAKTNA OSEBA:_________________

e-mail:_________________                                                                   telefon:________

 

 

 

DATUM___________                                ŽIG                                              PODPIS ODGOVORNE OSEBE:

 

 

*organizator si pridržuje pravice za spremembe programa

 

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI !