Novice

Novice

DOBRA HIGIENSKA PRAKSA PRI VZDRŽEVANJU INTERNE VODOVODNE NAPELJAVE JAVNIH OBJEKTOV

Novice
featured image

VABILO NA DELAVNICO

DOBRA HIGIENSKA PRAKSA PRI VZDRžEVANJU INTERNE VODOVODNE NAPELJAVE JAVNIH OBJEKTOV

V ČETRTEK, 11.10.2018 NA JESENICAH

 PREDAVATELJ:  ROMAN TOMAŠ

Roman Tomaš, dipl.san.inž., je bil 20 let zaposlen v ustanovah (NLZOH Kranj – bivši ZZV, Javno komunalno podjetje – področje vodovod), kjer se je ukvarjal s zagotavljanjem zdravstvene ustreznosti pitne vode in njene skladnosti s predpisi, varnostjo oskrbe z vodo, dobro higiensko prakso na vodovodnih sistemih in interni vodovodni napeljavi ter preventivo in sanacijskimi ukrepi za zagotavljanje ustreznosti pitne vode.

Delavnica je namenjena vsem, ki pri svojem delu  v javnih ustanovah (šole, vrtci, bolnišnice, zdravstveni domovi, domovi za starostnike) skrbijo za vzdrževanje in sanitacijo vodovodne napeljave, izvajajo preventivna in vzdrževalna dela na njej in na ta način posredno zagotavljajo varnost oskrbovancev in obiskovalcev javnih ustanov.

PROGRAM DELAVNICE:

Obravnavali bomo naslednjo tematiko:

  • Kaj je javni vodovod in kaj *interna vodovodna napeljava*;
  • Obveznosti in pristojnosti odgovornih za vzdrževanje interne vodovodne napeljave glede na zakonodajo;
  • Kaj je dobra higienska praksa (DHP) na internih in javnih vodovodih in kako se izvaja;
  • DHP na interni vodovodni napeljavi in HACCP sistem;
  • Najpogostejši problemi in ovire pri zagotavljanju DHP na interni vodovodni napeljavi;
  • Najpogostejši mikrobiološki agensi in kemijski polutanti, ki lahko vplivajo na kakovost pitne vode v javnih objektih;
  • Pregled osnovnih ukrepov pri preprečevanju razvoja bakterij vrste Legionela na interni vodovodni napeljavi.

 

TERMIN IN LOKACIJA:

11.10.2018 V PROSTORIH RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE (Ragor), SPODNJI PLAVŽ 24E, JESENICE.

 ZAČETEK DELAVNICE JE OB 11.00 IN ZAKLJUČEK OB 14.00 URI.

Navodila za pot:
ZADNJI IZVOZ IZ AC KRANJ – KARAVANKE (NA HRUŠICI), PROTI JESENICAM SKOZI RONDO NA HRUŠICI, PRI SEMAFORJU OB BENCINSKI ČRPALKI NA PLAVŽU DESNO, ČEZ NADVOZ ŽELEZNIŠKE PROGE IN NATO NARAVNOST MIMO PODJETJA SIGR BIZJAK CA 500 M.

 

CENA DELAVNICE:

40,00 EUR na udeleženca (nismo davčni zavezanec).

V ceno so vključeni gradivo, kava in napitek (pitna voda iz vodovoda).

Vsak udeleženec dobi potrdilo o udeležbi.

PRIJAVA:

http://www.tris-svetovanje.si/prijavnica-za-delavnico/

Rok prijave: tri dni pred razpisanim terminom oz. do zasedbe mest.

Zaradi kvalitete izvedbe delavnice je število mest udeležencev omejeno!

V primeru večjega števila prijav bomo ponovitev izvedli še v dodatnih terminih, ki bodo javljeni naknadno.

Prijava je popolna po plačilu kotizacije na:

IBAN: SI56 0510 0801 3587 364

Proračunski uporabniki plačajo kotizacijo 30 dni po izdaji računa.

Prosimo, da v polje »NAMEN« napišete ime in priimek udeleženca ali naziv delovne organizacije, e-naslov, ter »KOTIZACIJA ZA DELAVNICO«.

Sklic: SI00 10-2018 in vaša davčna številka

OPOZORILO: Morebitne odjave sprejemamo pisno najkasneje tri delovne dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru zaračunamo 50% kotizacije. Pri neudeležbi – brez pravočasne odjave, kotizacijo zaračunamo v celoti.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 070 601 188 in 040 638 110.

Vsa vprašanja vezana na tematiko delavnice nam lahko pošljete na elektronski naslov:

info@tris-svetovanje.si

 PRIJAVA: http://www.tris-svetovanje.si/prijavnica-za-delavnico/

*organizator si pridržuje pravice za spremembe programa

 

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI !