Novice

Novice

DELAVNICA: PRIPRAVA JEDI PRI ALERGIJAH V PRAKSI

Novice
featured image

TRIS svetovanje

vabi na delavnico

PRIPRAVA JEDI PRI ALERGIJAH V PRAKSI

v vrtcih, šolah in ostalih prehranskih obratih  

Alergije in preobčutljivost na hrano  ter ustrezne jedilnike nam bo predstavila Sonja Čeferin Tomaš,univ.dipl.inž.živ.teh, prehranska svetovalka z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja in priprave dietnih obrokov v klinični prehrani, pri pripravi jedilnikov, izboru ustreznih živil za različne alergije in bolezenska stanja.

 Prijave zbiramo za delavnico 07.11.2015, ki bo izvedena v KRANJSKI GORI

Delavnica je namenjena kuharjem in organizatorjem prehrane v šolah, vrtcih in ostalih zavodih, ter vsem zaposlenim v prehranskih obratih, ki vključujejo (ali bodo vključili) v svojo ponudbi tudi jedi za goste z alergijami oz. preobčutljivostjo na hrano.

PROGRAM DELAVNICE

Delavnica bo razdeljena na dva dela:

V I. delu bomo spoznali/obravnavali najpogostejše diete pri alergijah oz. preobčutljivosti na hrano, s katerimi se vsakodnevno srečujemo:

  • jajca; mleko; laktoza; gluten; pšenica; jajca in mleko; jajca, mleko in gluten; različne vrste sadja, oreški, ribe, konzervansi,….

V II. delu bomo praktično oblikovali jedilnik ter se naučili kako iz obstoječega jedilnika izpeljati jedilnike za diete pri alergijah s čim manj stroškov. Izmenjali si bomo izkušnje, mnenja in probleme pri našem delu. Spoznali bomo, na kaj moramo biti pozorni pri nabavi živil za diete, kako jih shranjevati in kaj vse moramo upoštevati pri pripravi jedi. Načrtovane jedi bomo tudi pripravili – skuhali in jih na koncu degustirali. Vsi udeleženci bomo pri tem aktivno sodelovali. Med praktičnim delom bomo tudi obnovili znanje s področja dobre higienske in dobre proizvodne prakse  ter na koncu kuhinjo zapustili čisto in pripravljeno za naslednji dan.

TERMIN IN LOKACIJA:

07.11.2015  v »VILI ŠUMICA«, Vršiška cesta 73, Kranjska Gora.

Začetek delavnice je ob 10.00 in zaključek ob 16.00h.

NAVODILA ZA POT: V Kranjski Gori zavijete levo (za Bovec/Vršič/center), mimo hotela Lek, jezera Jasna, po kamnitem mostu čez Pišnico, Vila je na desni strani. Na voljo je dovolj parkirnih mest.

 CENA IZOBRAŽEVANJA:

100,00 EUR (z DDV) na udeleženca.

V ceni je vključena aktivna udeležba v delavnici, gradivo in prigrizki z napitki.

Vsak udeleženec dobi potrdilo o udeležbi.

PRIJAVA:

Rok prijave: tri dni pred razpisanim terminom oz. do zasedbe mest.

Prijave sprejemamo na elektronski naslov: info@tris-svetovanje.si ali na naslov:

 

TRIS svetovanje
Sonja Čeferin Tomaš, s.p.
Udarna ulica 8
4270 Jesenice

 

 Zaradi kvalitete izvedbe delavnice je število mest udeležencev omejeno na 8!

V primeru večjega števila prijav bomo delavnice izvedli še v dodatnih terminih, ki bodo javljeni naknadno.

 

Prijava je popolna po plačilu kotizacije na:

 IBAN: SI56 0510 0801 3587 364

Prosimo, da v polje »NAMEN« napišete ime in priimek udeleženca ali naziv delovne organizacije, e-naslov, ter »KOTIZACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE«.

 Sklic: SI00 10-2015 in vaša davčna številka

OPOZORILO: Morebitne odjave sprejemamo pisno najkasneje tri delovne dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru zaračunamo 50% kotizacije. Pri neudeležbi – brez pravočasne odjave delavnice, kotizacijo zaračunamo v celoti.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 040 638 110.

Vsa vprašanja vezana na tematiko delavnice nam lahko pošljete na elektronski naslov:

info@tris-svetovanje.si

 

 

PRIJAVNICA ZA DELAVNICO: PRIPRAVA JEDI PRI ALERGIJAH V PRAKSI

 07.11.2015  v Kranjski Gori

_______________________________________________________

 

UDELEŽENCI: (Ime in priimek, delovno mesto)

1.____________________________________

2.____________________________________

3.____________________________________

 

PODATKI (za izstavitev računa):

NAZIV PLAČNIKA:_________________________________________________________

NASLOV PLAČNIKA:_______________________________________________________

ID za DDV:_________________                                ZAVEZANEC ZA DDV:              DA                 NE

PRORAČUNSKI UPORABNIK:                                          DA             NE

KONTAKTNA OSEBA:_________________

e-mail:_________________                                                                   telefon:________

 

 

 

DATUM___________                                ŽIG                                              PODPIS ODGOVORNE OSEBE:

 

 

*organizator si pridržuje pravice za spremembe programa

 

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI !